Gonhidrartroz

Diz eklemi içine sıvı toplanması.

Sağlık Terimlerinde Ara