Golgi Kas-Kiriş Organı

Kas lifleriyle kiriş demetlerinin birleşme noktalannda bulunan ve ancak mikroskopla görülebilen küçük, oval biçimli oluşumlar.

Sağlık Terimlerinde Ara