Glütamik-Pirüvik Transaminaz (Gpt)

Glütamik asitten pirüvik asite bir amin grubunun taşınmasında görev alan enzim.

Sağlık Terimlerinde Ara