Glütamik Oksalâsetik Transaminaz (Got)

GOT kısaltmasıyla belirtilen enzim.

Sağlık Terimlerinde Ara