Glütamik Asit

Sinir dokusunda bulunan bir madde.

Sağlık Terimlerinde Ara