Glossit

Dil mukozasının, genellikle tüm ağız mukozasının ilti-habıyla (stomatit) birlikte görülen iltihabi süreci.

Sağlık Terimlerinde Ara