Globülin

Antikorların yapıldığı, kanda bulunan bir protein grubu.

Sağlık Terimlerinde Ara