Gliyoblastom

Kötü huylu bir merkez sinir sistemi tümörü.

Sağlık Terimlerinde Ara