Glikoz-6-Fosfat-Dehidrogenaz (G6pdh)

Karbonhidrat metabolizmasında önemli yeri olan pen-tozfosfat (heksozmonofosfat) çevriminin enzimi.

Sağlık Terimlerinde Ara