Glikoliz

Glikozun laktata (süt asiline) yıkılması.

Sağlık Terimlerinde Ara