Giardiasis

Giardia İntestinalis adlı mikroorgnizmanın sebep olduğu hastalık.

Sağlık Terimlerinde Ara