Gestasyon Yaşı

Gestasyon (gebelik) yaşı, son adetin ilk gününden doğuma kadar geçen süredir.

Sağlık Terimlerinde Ara