Gerontoloji

Yaşlanmanın bedensel, ruhsal ve toplumsal yönlerini araştıran bilim dalı.

Sağlık Terimlerinde Ara