Geriyatri

Yaşlılıkla ilgili hastahklan araştıran tıp dalı.

Sağlık Terimlerinde Ara