Genotip*

Bir canlının genetik terkibi, gerçek allelik yapısı. Bir niteliğin (fenotipin) ifade bulmasını belirleyen DNA yapısı.

Sağlık Terimlerinde Ara