Genetik Kod (Genetik Şifre)

Nükleik asit molekülündeki azotlu bazlann diziliş sırası.

Sağlık Terimlerinde Ara