Gastrosükore

Mide salgısının anormal Ölçüde arttığı patolojik durum.

Sağlık Terimlerinde Ara