Gastroduodenoskopf

Midenin ve onikiparmakbağırsağının esnek bir endos-kop yardımıyla incelenmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara