Gastrektomi

Midenin tümünün ya da bir bölümünün çıkarılması.

Sağlık Terimlerinde Ara