Gamma Glütamil-Transferaz (Ganuna-Gt)

Glütamik asilin bir peptitten öbürüne taşınmasını sağlayan enzim.

Sağlık Terimlerinde Ara