Galaktüri

İdrarın süt görünümünde çıkması.

Sağlık Terimlerinde Ara