Galaktemi

Kanda süt bulunması.

Sağlık Terimlerinde Ara