Füzyon Geni*

İki farklı genin parçalarının birleşmesiyle oluşan hibrid gen.

Sağlık Terimlerinde Ara