Frozen Sectİon (Dondurulmuş Kesit)

Dondurulmuş dokudan mikrotomla kesilen örneğin hemen mikroskopla incelenmesine dayanan ve özellikle ameliyat sırasında başvurulan biyopsi yöntemi.

Sağlık Terimlerinde Ara