Fotoreseptörler

Işık uyaranlannı sinir iletisine dönüştürerek görmeyi sağlayan alıcılar.

Sağlık Terimlerinde Ara