Fosforilaz

Glikojen ile organik olmayan (inorganik) fosfattan glikoz I-fosfat oluşumunu sağlayan enzim.

Sağlık Terimlerinde Ara