Fosfoprotein

Protein sentezlendikten o proteine proteinkinazlarla fosfor eklenmiş hali.

Sağlık Terimlerinde Ara