Fosfolipitler

Serumdaki lipitlerin yaklaşık üçte birini oluşturan lipit bileşikleri.

Sağlık Terimlerinde Ara