Fonokardıoğrafi

Kalp atımında çıkan seslerin gragik olarak kaydedilmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara