Foniatri

Tıbbın ses ve konuşma bozukluklanyla ilgilenen uzmanlık dalı,

Sağlık Terimlerinde Ara