Fomiks

Yay yaparak ya da kendi üzerine katlanarak bir boşluk ya da girintiyi çevreleyen oluşumları belirten terim.

Sağlık Terimlerinde Ara