Folikülin

Yumurtalık foİİküllerinin özütü.

Sağlık Terimlerinde Ara