Fokomeli

Kol ve bacaklann en az birinde uç parçasının eksik geliştiği doğumsal iskelet bozukluğu.

Sağlık Terimlerinde Ara