Flokülasyon

Sıvı ortamda düşük yoğunluklu bir çökeltinin oluşması.

Sağlık Terimlerinde Ara