Flegma (Balgam)

Hippokrates'e göre vücuttaki dört temel sıvıdan biri; ötekileri san safra, kara safra ve kandır.

Sağlık Terimlerinde Ara