Flatülans

Düzbağırsaktan vücut dışına gaz çıkarılması.

Sağlık Terimlerinde Ara