Flaskite

Bir organın tümünün ya da bir bölümünün gerginliğinin azaldığını belirten terim.

Sağlık Terimlerinde Ara