Fizyokineziterapi (Kineziterapi)

Temel olarak tedavi amaçlı özel hareketlerin uygulanmasını kapsayan fizik tedavilerin bütünü.

Sağlık Terimlerinde Ara