Fitoplankton

Çoğunlukla bir hücreli su yosunlarından oluşan, sularda yaşayan bitki topluluğu.

Sağlık Terimlerinde Ara