Fitizyoloji

Veremi inceleyen tıp dalı.

Sağlık Terimlerinde Ara