Fitığra Boğulması

Fıtığın en tehlikeli konıplikasyonu.

Sağlık Terimlerinde Ara