Fimoz

Prepusyumun (sünnet derisi) aşın darlığı.

Sağlık Terimlerinde Ara