Fibrotoraks

Akciğer zarlannın iç ve dış yapraklan arasında yaygın ve güçlü bağdoku y apışıktı klan.

Sağlık Terimlerinde Ara