Fibroelastoz

Vücudun belli bir bölgesinde esnek liflerinin artması ve yoğunlaşması biçimindeki hastalık süreci.

Sağlık Terimlerinde Ara