Fibrinüri

İdrarda fidrin çıkması.

Sağlık Terimlerinde Ara