Fibrinemi

Kanda fibrin bulunması.

Sağlık Terimlerinde Ara