Fetüs

Embriyonun üçüncü aydan doğuma kadar tüm organ taslakları oluşmuş hali.

Sağlık Terimlerinde Ara