Fernokinon

K, vitaminine verilen ad.

Sağlık Terimlerinde Ara