Fcemodektom

Paragangliyon hücrelerinden gelişen tümör az da olsa kemoreseptör (kimyasal alıcı) işlevine sahiptir.

Sağlık Terimlerinde Ara