Fasciola Hepatica

İnsanda karaciğer ve özellikle safra yollarında gelişen distomatoza (fasyoliyaz ya da karaciğer kelebek hastalığı) yol açan asalak türü.

Sağlık Terimlerinde Ara